Priser


PRISER GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER 2021:

Normal arbejdstid er:

Mandag til torsdag kl. 07.30 – 15.30

Fredag kl. 07.30 – 15.00

 

Her er en oversigt over vores timepriser:

(Priser i parentes er inklusive moms.)

Anlægsgartner Mester kr. 485,- (606,25)

Anlægsgartner faglært kr. 395,- (493,75)

Anlægsgartner 3. års lærling kr. 300,- (375,-)

Gartnermedhjælper kr. 365,- (456,25)

Gartnerelev kr. 265,- (331,25)

Topkapper kr. 415,- (518,75)

Tømrermester kr. 545,- (681,25)

Tømrersvend kr. 485,- (606,25)

Kloakmester kr. 545,- (681,25)

Rørlægger 420,- (525,-)

Elevtimer 265,- (331,25)

 

Weekend og helligdagstillæg på 100% Oveni timepriserne.

 

​Udkaldstillæg indenfor normal arbejdstid kr. 1.200,- (1.500,-)

Udkaldstillæg udenfor normal arbejdstid kr. 1.800,- (2.250,-)

Udkaldstillæg weekend og helligdage kr. 2.500,- (3.125,-)

 

Timeprisen beregnes pr. påbegyndte halve time, minimum én time.

Tiden beregnes fra kørsel fra virksomheden og indtil retur.

 

Timepriser er ikke inkl. servicevogn.

Hvis opgaven udføres i område hvor der er gebyr for parkering vil der også blive faktureret for timeprisen for parkering i den gældende parkeringszone.

 

MILJØAFGIFT:

Thomsen’s ApS pålægger pr. 1. januar 2018 et miljøtillæg på kr. 45,- (56,25) pr. faktura. Dette gælder dog ikke faste tilbud hvor denne afgift allerede er indberegnet i tilbuddet.

 

Gennem de sidste par år, er der kommet flere nye afgifter samt stigninger på eksisterende afgifter. Derfor vil alle vores faktura blive pålagt en logistik- og miljøafgift som skal dække de, efterhånden temmelig omfattende omkostninger, vi er pålagt ud fra et lovgivningsmæssigt krav og et samfundsansvarligt hensyn.

Vi skal alle yde et bidrag for at værne om vores miljø, og dette vil vi hos Thomsen’s ApS gerne tage del i. Derfor bruger vi hvert år mange ressourcer på at være så skånsom som mulig med de miljøbelastninger det medfører at drive håndværksvirksomhed.

Omkostningerne er dog steget markant over de sidste 10 år, og vi synes ikke det er rimeligt at skjule sådanne ekstra omkostninger i priserne, derimod ønsker vi at synliggøre dem som en separat omkostning over for kunderne.

Miljøafgiften skal dække nogle af de udgifter virksomheden har til miljøtilsyn og energiafgifter. At nævne alle afgifterne på hver faktura vil blive alt for omfattende, og vi sammenfatter det derfor til logistik- og miljøtillæg, som dækker over følgende:

Efterlevelse af miljøgodkendelse samt miljølovgivningen, ekstra miljøomkostninger mht. transport- og energiafgifter, emballageafgift, olieafgift, energiafgift, distributionstillæg, transportafgift, byttepalle tillæg, miljøregistrering, portostigning, statsafgifter, råmateriale særtillæg, energiafgifter, ekspeditionsgebyr og oprettelsesgebyr, samt diverse lovpligtige miljøuddannelser.

​Ovennævnte betyder en anselig øget omkostning for Thomsen’s ApS, og vi ser os derfor nødsaget til i fremtiden, at få dækket en del af disse omkostninger, således at vi også fremover kan fortsætte kursen med at være en miljørigtig håndværksvirksomhed.

 

GENBRUGSPLADSAFGIFT:

Ladvogn Pr. Læs kr. 525,- (656,25)

Trailer Pr. Læs kr. 725,- (906,25)

Ladvogn + Trailer Pr. Læs kr. 925,- (1.156,25)

Dette gælder dog ikke faste tilbud hvor Genbrugspladsafgiften allerede er indberegnet i tilbuddet.

 

SERVICEVOGN:

Pr. Time kr. 48,- (60,-)

Dette gælder dog ikke faste tilbud hvor Servicevognen allerede er indberegnet i tilbuddet.

SPULEVOGN:

Opstart kr. 600,- (750,-)

Pr. Time kr. 850,- (1.062,50)

Vintertillæg kr. 800,- (1.000,-)Få et uforpligtende tilbud


Cvr: 3731 7969 | | Cookiepolitik | Sitemap
Top