Faskine og nedsivning af regnvand

Faskine og nedsivning af regnvand


Overvejer du at få etableret en faskine til nedsivning af regnvand? Thomsen’s er autoriseret kloakmester, og vi kan derfor også hjælpe dig med at koble dit afløb til en faskine.

Kontakt os på 40 60 70 80 eller kontor@thomsens.dk allerede i dag, og få et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning til nedsivning af regnvand.

 

Hvad er en faskine?

En faskine er i bund og grund et stenfyldt hulrum i jorden, som vandet fra tagrender og andre faste belægninger ledes hen til. Herfra siver det videre ned i jorden og grundvandet. På den måde belaster du ikke kloaknettet unødvendigt – og sparer dermed en eventuel udgift til at koble dit afløb til kloaknettet.

En faskine vil som regel være tilkoblet nedløbsrøret fra taget, men den kan også være tilkoblet eventuelle dræn eller regnvandsrender.

 

Hvorfor installere en faskine?

Nedsivning af regnvand med faskine på egen grund bliver mere og mere udbredt – og det er der flere grunde til.

Én grund kan være, at tagnedløbet ligger langt fra kloakken. Derudover vil nogle kommuner ikke have regnvand i deres kloakker. Andre kommuner tillader tilslutning af regnvand til kloakken, hvis der betales et tilslutningsbidrag for regnvand. Hvis du allerede betaler tilslutningsbidrag for regnvand, er der mulighed for at kommunen tilbyder tilbagebetaling, hvis tilslutningen fjernes fra den offentlige kloak.

Nedsivning med faskine er dog generelt en god og miljørigtig måde at skille sig af med regnvand på. Regnvandet siver gennem faskinen ned til grundvandet på en helt naturlig måde, og du undgår derfor at belaste kloaksystemet og rensningsanlægget. På den måde bidrager du til at løse de stigende problemer med oversvømmelser.

Der kan altså være både både praktiske, bureaukratiske, økonomiske og ikke mindst miljømæssige grunde til at få etableret en faskine.

faskine pris

Med en faskine undgår du overbelastning af kloaknettet, ligesom du sparer en eventuel udgift til at koble dit afløb til kloaknettet.

 

Hvordan laver man en faskine?

Inden du indhenter et tilbud faskine, skal du først og fremmest søge tilladelse hos din kommune. Det kan du gøre via borger.dk, din egen kommunes hjemmeside eller ved kontakte teknisk forvaltning hos din kommune. Forhør dig eventuelt, om der er særlige lokale regler, hvor du bor.

Når du har indhentet tilladelse, skal du undersøge jordtypen, hvor faskinen skal nedgraves. Det kan du læse mere om her.

Når du har bestemt jordtypen, skal der graves hul til faskine og tilløbsrør. Som udgangspunkt skal hullet have en dybde på mindst 1 meter, men lokale jord- og grundvandsforhold kan det gøre det nødvendigt at grave dybere. Derudover skal tilløbsrøret graves mindst 75 centimeter ned i jorden for at undgå frostskader.

Efter gravearbejdet skal jorden stampes til for at undgå, at den senere falder sammen under faskinen. Herefter skal der lægges en fiberdug i hullet og faskineblokke i hullet.

Derefter skal tilløbsrøret monteres på tagbrønd og faskinen – et arbejde, der kan kræve hjælp fra en autoriseret kloakmester, hvis du i forvejen har en sandfangsbrønd tilsluttet kloakken.

Endelig skal fiberdugen pakkes tæt om faskinen, ligesom der skal fyldes sand rundt om faskinen og et afsluttende jordlag over selve anlægget.

Det er med andre ord et omfattende arbejde at få etableret en faskine. Derfor kan du med fordel overveje at overlade arbejdet til en kloakmester som Thomsen’s. Som din totalleverandør af kloakservice i Storkøbenhavn og Nordsjælland kan vi for hele etableringen – lige fra den indledende nedsivningstest til det afsluttende jordlag.

 

Faskine størrelse – hvor stor skal min faskine være?

Størrelsen på din faskine afhænger til dels af størrelsen på dit tag eller det øvrige område, der skal drænes – men som nævnt også af den lokale jordtype og dermed jordens evne til at opsuge vand. En meget groft sandet jordbund vil for eksempel kræve en mindre faskine, hvorimod en leret jordbund vil kræve en faskine med større kapacitet, da vand siver langsommere ned i ler end i sand.

Thomsen’s udfører primært faskinenedgravning for kunder i Storkøbenhavn og Nordsjælland, hvor jordtypen er forholdsvist leret. Der kan dog være lokale variationer, som kan påvirke gravearbejdet hos dig.

Infiltrationstest sikrer den rette størrelse på din faskine
Hos Thomsen’s tilbyder vi at lave en nedsivning/infiltrationstest, så vi på den måde kan dimensionere faskinens størrelse ved at gennemskue jordens nedsivningsevne. Vi sørger som en selvfølge også for korrekt dimensionering, placering og montering. På den måde er du sikret, at der ikke opstår overfladisk afstrømning og andre problemer i forhold til nedsivning af regnvand.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om dit lokale jordtype, hvis du har andre spørgsmål, eller hvis du vil vide mere om prisen på en faskine på din grund.

Som autoriserede kloakmestre står vi altid klar til at besvare dine spørgsmål om nedsivning af regnvand, ligesom vi tilbyder en lang række andre ydelser inden for kloakarbejde – herunder:

Og meget mere….

Udover kloakarbejde er vi også din anlægsgartner i Nordsjælland.

Etablering af nedsivningsanlæg pris – hvad koster en faskine?

Prisen på en faskine afhænger af flere faktorer – herunder jordtype og det gravearbejde, jordtypen kræver.

Vil du have et uforpligtende tilbud på et anlæg til nedsivning af regnvand? Så kontakt Thomsen’s på 40 60 70 80, eller skriv til os på kontor@thomsens.dk eller i kontaktformularen – så vender vi tilbage med et tilbud på nedsivning/infiltrationstest og nedgravning af faskine.Få et uforpligtende tilbud


 

 

 

 

 

Cvr: 3731 7969 | Sitemap
Top