Priser


PRISER GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2024:

Normal arbejdstid er:

Mandag til torsdag kl. 07.30 – 15.30

Fredag kl. 07.30 – 15.00

 

Her er en oversigt over vores timepriser:

(Priser i parentes er inklusive moms.)

Anlægsgartner Mester kr. 512,- (640,-)

Anlægsgartner faglært kr. 448,- (560,-)

Anlægsgartner 3. års lærling kr. 375,- (468,75)

Gartnermedhjælper kr. 417,- (521,25)

Gartnerelev kr. 325,- (406,25)

Topkapper kr. 500,- (625,-)

Tømrermester kr. 585,- (731,25)

Tømrersvend kr. 520,- (650,-)

Kloakmester kr. 585,- (731,25)

Rørlægger 473,- (591,25)

Elevtimer 325,- (406,25)

 

Weekend og helligdagstillæg på 100% Oveni timepriserne.

 

​Udkaldstillæg indenfor normal arbejdstid kr. 2.200,- (2.750,-)

Udkaldstillæg udenfor normal arbejdstid kr. 2.800,- (3.500,-)

Udkaldstillæg weekend og helligdage kr. 3.500,- (4.375,-)

 

Timeprisen beregnes pr. påbegyndte halve time, minimum én time.

Tiden beregnes fra kørsel fra virksomheden og indtil retur.

 

Timepriser er ikke inkl. servicevogn.

Hvis opgaven udføres i område hvor der er gebyr for parkering vil der også blive faktureret for timeprisen for parkering i den gældende parkeringszone.

 

ENERGI OG MILJØAFGIFT:

Thomsen’s ApS pålægger pr. 11. marts 2022 en energi og miljøafgift på kr. 14,80 (18,50) pr. servicebil-time. Dette gælder dog ikke faste tilbud, hvor denne afgift allerede er indberegnet i tilbuddet

Grundet voldsomt stigende energipriser, er vi desværre nødt til at opkræve et energitillæg. Forhåbentlig vil dette tillæg på sigt forsvinde, når vi får fred i Europa og normale tilstande.

Derudover skal vi alle yde et bidrag for at værne om vores miljø. Den omkostning det medfører, tager vi hos Thomsen’s ApS selvfølgelig del i.

Ovennævnte betyder en anselig øget omkostning for Thomsen’s ApS, og vi ser os derfor nødsaget til at få dækket en del af disse omkostninger, således at vi også fremover kan fortsætte kursen med at være en miljørigtig håndværksvirksomhed.

 

GENBRUGSPLADSAFGIFT:

BigBag Pr. stk. 300,- (375,-)

Ladvogn Pr. Læs kr. 600,- (750,-)

Trailer Pr. Læs kr. 800,- (1.000,-)

Ladvogn + Trailer Pr. Læs kr. 1.200,- (1.500,-)

Dette gælder dog ikke faste tilbud hvor Genbrugspladsafgiften allerede er indberegnet i tilbuddet.

 

SERVICEVOGN:

Pr. Time kr. 62,- (77,50)

Dette gælder dog ikke faste tilbud hvor Servicevognen allerede er indberegnet i tilbuddet.

SPULEVOGN:

Opstart kr. 600,- (750,-)

Pr. Time kr. 850,- (1.062,50)

Vintertillæg kr. 800,- (1.000,-)Få et uforpligtende tilbud


Cvr: 3731 7969 | Sitemap
Top