Retningslinjer for Persondata


 

Generel information

Thomsens ApS er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet. Alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til Thomsens Data Privacy koordinator: 

Karsten Thomsen,

Data Privacy koordinator

kontor@thomsens.dk

 

På denne side er det muligt at læse mere om indsamling og opbevaring af personlige oplysninger hos Thomsens ApS.

 

 

Thomsens ApS har adgang til personlige oplysning.

  • Adgang til person oplysninger: Ansatte i Thomsens ApS har adgang til personoplysninger som navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer.
  • Opbevaringsperiode: Personoplysninger vil i Thomsens ApS blive opbevaret i indtil 10 år.
  • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Registreredes rettigheder

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

  • Ret til indsigt: Ved henvendelse til Thomsens ApS har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet.
  • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til Thomsens ApS vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.
  • Ret til sletning: Ved henvendelse til Thomsens ApS kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at Thomsens ApS kan overholde en forpligtigelser
  • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til Thomsens ApS pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.
  • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til Thomsens ApS har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.
  • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til Thomsens ApS kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at Thomsens ApS ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.
  • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til Thomsens ApS kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra Thomsens ApS i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

 


Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, skal man rette henvendelse til Karsten Thomsen, Data Privacy koordinator Kontor@thomsens.dk 

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/kontakt

 Få et uforpligtende tilbud


Cvr: 3731 7969 | Sitemap
Top